Kanji Furutachi
Kanji Furutachi
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Furuya