Koutaro Shiga
Koutaro Shiga
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
il Dottore