Tatsuo Yoshida
Tatsuo Yoshida
Attore

Autore personaggio