Takuya Kirimoto
Takuya Kirimoto
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Thumb 112115
Shin