Hiroshi Ohtake
Hiroshi Ohtake
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Nezu
Non ci sono informazioni sulla biografia di Hiroshi Ohtake

Film