Hiroshi Ohtake
Hiroshi Ohtake
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Nezu

Attore (Cinema)