Kiyoshi Kobayashi
Kiyoshi Kobayashi
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Jigen Daisuke