Toshio Furukawa
Toshio Furukawa
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Piccolo