Lun Mei Gwei
Lun Mei Gwei
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Wu Zhizhen