Rumiko Takahashi
Rumiko Takahashi
Attore
Giappone

Non ci sono informazioni sulla biografia di Rumiko Takahashi