Shinji Takeda
Shinji Takeda
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
tenente Soji Okita