Cast

Hitoshi Matsumoto
(Dai Nipponjin / Masaru Daisatou)
Riki Takeuchi
(Hanerunojyuu)

Info

  • Titolo / Big Man Japan
  • Titolo Originale / Dai-Nipponjin
  • Regia / Hitoshi Matsumoto
  • Uscita Originale / 02.06.2007
  • Uscita USA / 02.06.2007
  • Durata / 113
  • Produzione / RealProduct, Yoshimoto Kogyo Company