Non ci sono video di Chan mat - Claustrophobia, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Ekin Cheng
(Tom)
Kar Yan Lam
(Pearl)
Ying Kwan Lok
(Karl)
Kwok Cheung Tsang
(John)
Chucky Woo
(Jewel)