Kaguya-sama: Love Is War
Kaguya-sama: Love Is War
(Giappone) Kaguya-sama: Love Is War
Non ci sono foto di Kaguya-sama: Love Is War, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Kanna Hashimoto
(Kaguya Shinomiya)