Non ci sono video di xxxHOLiC, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Kou Shibasaki
(Yūko Ichihara)
Ryûnosuke Kamiki
(Kimihiro Watanuki)
Ti consigliamo