L'annuncio si chiuderà tra pochi secondi
CHIUDI 
L'annuncio si chiuderà tra pochi secondi
CHIUDI 
Non ci sono foto di The Hidden Blade, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Masatoshi Nagase
(Munezo Katagiri)
Takako Matsu
(Kie)
Yukiyoshi Ozawa
(Yaichiro Hazama)
Ti consigliamo