L'annuncio si chiuderà tra pochi secondi
CHIUDI 
L'annuncio si chiuderà tra pochi secondi
CHIUDI 
Non ci sono foto di Taboo (Gohatto), guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Takeshi Kitano
(CapitanoToshizo Hijikata)
Ryuhei Matsuda
(Samurai Sozaburo Kano)
Shinji Takeda
(tenente Soji Okita)