Il Decamerone orientale
Il Decamerone orientale
Data Uscita: 01 Gennaio 1970
(Giappone • 1970) Kinpeibei
Non ci sono foto di Il Decamerone orientale, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Tomoko Mayama
(Pan Chin Lien)
Shikokyu Takashima
(Wu Sing)